Etusivu Fuktisol Toimintaperiaate Kuvat ja videot Kysymyksiä Artikkelit Asennus ja myynti
Etusivu » Kysymyksiä

Kysymyksiä

Tekninen neuvonta
+358 2 479 5115

Usein kysyttyjä kysymyksiä Fuktisolista

1. Kuinka paksu eristeen pitää olla kellarin seinässä?

Minimipaksuus on 100 mm, jotta rakenne toimisi oikeaoppisesti ja kosteus siirtyisi ulos rakennuksesta.

2. Millä Fuktisol levyä työstetään?

Esim. pikaterä saha riittää, ammattilaiset käyttävät useasti vannesahaa.

3. Minkä lujuista Fuktisol levyä pitäisi käyttää?

Lattiarakenteissa riittää pääsääntöisesti 19 kg/m3 levy. Yli kolme metriä syvissä kellarieristyksissä käytetään alhaalla 30 kg/m3 levyä tai kaksi kerrosta eli 200 mm 19 kg:n levyä päällekkäin.

4. Saako kellarinseinän sisäpuolella olla myös lämmöneristettä?

Mikäli sisäpuolen eristeitä ei voida poistaa, on hyvä nyrkkisääntö käyttää ulkopuolella kaksinkertaista kerrosta Fuktisolia, kuin sisäpuolen lämmöneristeen paksuus. Näin kastepiste siirtyy varmasti ulos seinärakenteesta.

5. Tarvitaanko Fuktisol eristetyssä lattiassa kapillaarisorakerrosta?

Ei tarvita Fuktisol levy toimii kapillaarikatkona. Pohjan tasaukseen on syytä käyttää parin sentin 6–12 sepelikerrosta, jotta Fuktisol ei rikkoudu päällä kävellessä.

6. Tarvitaanko Fuktisol seinäeristeen yhteydessä C 2:en suosittelemaa 200 mm salaojasorakerrosta?

Ei tarvita, koska Fuktisol toimii myös pystysalaojana ja sen veden läpäisykyky on 370 litraa/ minuutissa, eli huomattavasti salaojasoraa parempi.

7. Käyttäessäni Fuktisol eristettä kellarirakenteessani, voinko käyttää vesieristettä sisäpuolella laattojen alla?

Kyllä voit ja rakennustapaohjeemmekin sen vaativat pesutiloihin. Muutenkin rakenne on oikeaoppinen rakennusfysiikan mukainen tiivis sisältä, ulospäin harveneva.

8. Miten Fuktisol levy toimii lattian alla?

Aivan samoin kuin kellarinseinässäkin, eli siirtää ylimääräisen kosteuden vesihöyrynä lämpimästä viileämpää kohti. Lämpötilaeron olisi suositeltavaa olla vähintään 3 astetta lattian ja maaperän välillä, jotta maassa oleva kosteus pysyy maaperässä.

9. Poikkeaako lattialämmitystalon eristysvaatimus jotenkin patterilämmitteisistä?

Lattiaeristyksen minimivahvuus yleisesti on 15 cm, mutta suosittelen lämmitettäviin lattioihin vähintään 20 cm:n eristystä, jottei maaperä pääsisi lämpiämään liikaa. Ruotsissa käytetään lämmitettävissä lattioissa, jopa 30 cm eristystä. Jotta saisimme edullisemmin paksumman eristekerroksen voidaan käyttää betonilattian alla 10 cm vesihöyryä läpäisevää Solupolystyreenilevyä ja sen alla, 10 cm Fuktisol salaojittavaa lämmöneristettä, jolloin rakenteesta tulee tiivis sisältä ja ulospäin harveneva. Näin kosteus voi vesihöyrynä kulkeutua esteettä kohti viileämpää maaperää. Muovikalvoja ja hyvin tiiviitä lämmöneristeitä on lattiarakenteissa syytä välttää, varsinkin, kun sisäpintakin on hyvin tiivis.

10. Miten Fuktisol levy poikkeaa perusmuurilevystä?

Fuktisol levy ei muodosta ulkopuolelle tiivistä kalvomaista pintaa, joka estää kosteuden siirtymisen ulos rakenteesta. Perusmuurilevyn ongelma on liian korkea lämpötila levyn ja kellarinseinän välissä, jolloin perustuksista ulospurkautuva vesihöyry ei pysty kondensoitumaan levyn pintaa, kuten on suunniteltu. Perusmuurilevy ei toimi lämmöneristeenä, eikä pystysalaojana.

11. Olen kuullut, että Fuktisol levy on kallista?

Fuktisol levyjä tekevä kone on melko hidas ja rahti, sekä arvonlisävero nostavat vielä hintaa. Mutta on laskettava aina kokonaiskustannus koko eristystyölle ja silloin Fuktisol levyn käyttö ei tule sen kalliimmaksi, kuin mikään muukaan vaihtoehto. Käytettäessä Fuktisol tekniikkaa voidaan yleensä 2/3 osaa kaivuumassoista käyttää täyttöihin ja kallis massanvaihto pienenee oleellisesti. On myös huomioitava, että Fuktisol levy toimii rakenteen kuivaajan koko sen käyttöiän, vähintään 50 vuotta, mihin muut käytettävät tuotteet eivät pysty.

12. Mistä raaka-aineista Fuktisol levyt valmistetaan?

Solupolystyreenikuulia liimataan yhteen bitumilateksiliimalla. Usein ruskeaa väriä luullaan tervaksi, mutta tervaa ei voida sen hajoamisen takia käyttää sideaineena. Bitumilateksilla myös suojataan samalla Solupolystyreenikuulat vettymiseltä.

13. Kuinka vanha tuote on salaojittava lämmöneriste?

Tuotehan on alunperin Saksalaisten puutarhureiden keksintö ja siitä alkaa olla aikaa jo 50 vuotta. Olen nähnyt avattuna noin 20 vuotta vanhoja rakenteita, eikä tuote ole ollut laadultaan uutta hunompi.

14. Voisinko käyttää Fuktisolia myös uuteen talooni?

Totta kai ja silloin se juuri pitäisi asentaa, eikä kosteusvaurioiden syntymisen jälkeen. Fuktisol tekniikka sopii erinomaisesti yhteen hyvin vesihöyryä läpäisevien kevytsoraharkkojen kanssa. Samoin kaikkien muottivaluharkkojen, joihin valetaan sisään vetistä betonia, jolloin tehokas kuivuminen nopeuttaa rakenteiden kuivumista melkoisesti. Fuktisol levyillä voidaan myös ratkaisevasti kohottaa U-arvoja ja hyödyntää kompensaatiolaskelmaa tarvittaessa.

15.  Täytyykö salaojaremontin yhteydessä odotella rakenteiden kuivumista?

Ei tarvitse, koska maaperässä on aina viileämpää, kuin seinärakenteessa ja Fuktisol levyn aikaansaama kuivumisprosessi alkaa välittömästi, kaivannon täyttämisen jälkeen.

16. Olen kuullut, että kustannuksissa voi säästää lattiarakenteessa käyttämällä Styroxia Fuktisolin sijaan?

Nimenomaan lämmitetyissä lattioissa tätä ratkaisua on käytetty laajasti. Eli alimmaisena 100 mm Fuktisol ja sen päällä kohtuullisesti vesihöyryä läpäisevä 100 mm lattia Eps kerros. Rakenteesta tulee rakennusfysiikan mukainen kosteusteknisesti toimiva ulospäin harveneva. Rakenteella pystytään estämään Eps-levyjen vettyminen vuosien varrella ja nopeuttamaan uuden valetun betonilattian kuivumista. Uretaani ja suulakepuristetut levyt eivät sovellu rakenteeseen yhtä hyvin, koska ovat käytännössä höyrytiiviitä. Tällöin lattialle jää kuivumissunnaksi ainoastaan sisäänpäin kuivuminen, jolloin saattaa syntyä riski liialliselle kosteudelle kahden tiiviin pinnan väliin jäävälle betonilattialle. Paras rakenne on kuitenkin 200 mm Fuktisol levyä, jolloin kuivumis- ja kuivaamisominaisuudet ovat vallan toista luokkaa.

17. Suosittelette myös Fuktisolin käyttöä EPS-muottivaluharkkotaloissa, miksi?

EPS-harkoilla valmistetut Malander-betonitalot ovat hyvin lämmöneristettyjä, mutta käyttämällä Fuktisol salaojittavia lämmöneristeitä, saadaan lämmöneristystä vielä parannettua, markkinoiden parhaaksi. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin rakennuksen kosteustekninen oikeaoppinen käyttäytyminen. Perustuksissa saadaan kastepiste siirrettyä ulos perustuksesta, eikä talon eristeenä oleva solupolystyreeni pääse vettymään edes vuosikymmenten kuluessa. Samalla saadaan tehokas pystysalaojitus, jolloin vedenpainetta ei pääse syntymään maan ja perustuksen väliin. Lisäksi maatäytöissä voidaan saada suuriakin kustannussäästöjä. Oikeastaan edellä olevassa kysymyksessä on osittain vastattu samaan asiaan lattiarakenteessa, käytännössä kellarinseinän ja maanvaraislattian kosteusteknin toiminta on periaatteiltaan aivan samoin, toinen vaan on pysty- ja toinen vaakasuorassa.

18. Millainen on rakenteeltaan kehuttu lämmin alapohja?

Lämmin alapohja tarkoittaa yksinkertaistettuna matalaa kellaria talon alla. Eristämällä sokkelipalkit ja maaperä Fuktisol levyjä käyttäen, saadaan tilasta lämpimämpi. Tämä on seuraustaa siitä kun lämmin maaperä ja ylimääräinen kosteus alkavat virrata vesihöyrynä kohti viileämpää maaperää Fuktisol-eristeen läpi. Eristeessä se pisaroituu vedeksi ja valuu lopulta salaojaputkiin. Rakenne on talon kuivin paikka ja se toimii täysin ilman ilmanvaihtoakin. Helpottaaksemme asian ymmärtämistä, olemme kytkeneet lämpimän alapohjan talon ilmanvaihtoon huoneeksi. Alapohjasta tulee samalla routimaton, eikä miltei huonelämpötilassa olevia putkia tarvitse eristää. Samalla pääsemme eroon myös monimutkaisesta tuuletusluukkujen avaamis- ja sulkemistyöstä.

19. Onko Fuktisol levyn asentaminen vaikeaa, vai onnistuuko se myös Matti Meikäläiseltä?

Fuktisol levyn asentaminen on kevyttä. Se onnistuu huolellisuutta noudattaen myös omatoimisesti. Ensin on tärkeää tutustua asennusohjeisiin ja aloittaa asennustyö vasta sen jälkeen. Yleisin virhe on suodatinkankaan liikuntasauman pois jättäminen. Jonkin verran tietämättömyyttä on ollut myös suojalistan kiinnityksen ja tiivistyksen suhteen. Jos ongelmia esiintyy asentamisessa voitte ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaan arkisin klo 8–17, muulloin kotisivuiltamme löytyy kirjalliset ohjeet, sekä paljon kuvia. Mikäli rakennuksenne on rakennettu kiinni kallioon, kannattaa pääsääntöisesti keskustella aiheesta teknisen neuvonnan kanssa, joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tosiinaan on myös suositeltavaa käyttää harjaantuneen rakennesuunnittelijan apua.

20. Miten Fuktisol levy toimii mainostamananne kuivaajana?

Fuktisol levyn toimintaperiaate on nostaa perustuksen tai kellarin seinän lämpötilaa maan lämpötilaa korkeammaksi. Lämpimässä vesihöyryn paine on korkeampi, jolloin paineet pyrkivät tasaantumaan; Tällöin mahdollinen liika kosteus alkaa virrata kohti viileämpää maaperää. Koska Fuktisol levyssä ei ole käytännössä laisinkaan vesihöyryn vastusta, siirtyy ylimääräinen kosteus tehokkaasti maaperään, jossa se pisaroituu vedeksi. Mikäli rakennuksessa tapahtuu lattioita tai seinäpintoja kasteleva putkivuoto, alkaa Futisol-eristetty rakennus välittömästi kuivumaan ulospäin – Useinmiten kallista ja hidasta koneellista kuivaamista ei tarvita. Kuivumista voidaan tehostaa myös  nostamalla esimerkiksi kellarin lämpötilaa väliaikaisesti, jolloin vesihöyryn paine kasvaa ja kuivuminen nopeutuu. Osallistuimme kyseisellä idealla IF-vakuutusyhtiön kosteusvaurioiden torjuntakilpailuun ja olemme neuvotelleet mahdollisista vakuutusalennuksista Fuktisol eristettyihin taloihin.

21. Lisää kysymyksiä ja vastauksia Fuktisolista

Rintamamiestalo.fi

 

Käyttökohteet
Ominaisuudet ja käyttö

Ominaisuudet ja käyttö

Fuktisol salaojittava lämmöneriste kosteuden hallintaan.

Jälleenmyyjät
Korjaus- ja uudisrakentamiseen

- rintamamiestalon perustukset
- kellarin kosteus- ja lämmöneristys
- perusmuurit ja tukimuurit
- lattiat
- urheilu-, pallo- ja ratsastuskentät
- lämpökaivot ja putkikaivot
- käännetyt katot ja viherkatot

Tekninen neuvonta
+358 2 479 5115